Sızıntı Dergisi - page 50

Sosyal Medyamız: facebook.com/sizinti.com.tr , twitter.com/Sizinticomtr , youtube.com/sizinticomtr
AĞUSTOS 2013 / 415. sayı
IŞIKYAYINCILIKTİCARET A.Ş
Adına Sahibi : M.Talat Katırcıoğlu
Genel Koordinatör : Dr. Kudret Ünal
GenelYayınYönetmeni: Prof. Dr. İrfanYılmaz
SorumluYazı İşleri Müdürü : Sedat Şentarhanacı
İDARÎ MERKEZ
Bulgurlu Mh. Bağcılar Cd. No:1 Üsküdar/İSTANBUL
P.K.:95 Üsküdar/İSTANBUL
Tel:(216)522 11 44 - Faks:(216 )522 11 78
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Mansuroğlu Mah. 1593/1 Sk. No: 30 Gültekinler Sitesi B Blok
Kat: 5 Daire: 13 35020 Bayraklı/İzmir
Tel: (0232) 441 95 25; Faks: (0232) 441 52 38
E-posta:
ABONEVE DAĞITIMMÜDÜRLÜĞÜ
Abone ve dağıtım problemleri için 0 850 222 0 361 numaralı
Müşteri Hizmetleri hattımızı arayabilirsiniz. Bütün operatörler için
aramanın dakikası 6 kuruştur.
Kısıklı Mh. Aydınoğlu Sk. No: 27 Seher İş Mrk.
P.K.:95Üsküdar/İSTANBULTel:08502220361-Faks: (0216)5221178
Yurtiçi abone bedeli, 52 TL’dir. Yurtdışı abone bedeli, 1. Grup Ül-
keler (Avrupa, Orta Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleri) 30
€; 2. Grup Ülkeler (Uzak Doğu, Amerika, Güney Afrika ve Pasifik
ülkeleri) 48 $; 3. Grup Ülkeler (Avustralya ve Yeni Zelenda) ise 56
$’ dır. Abone olmak isteyenlerin abone bedelini “Işık Yayıncılık
Ticaret A.Ş.” adına her PTT şubesinden 5568324 nolu Posta çeki
hesabına veya Bank Asya Anadolu Kurumsal Şubesi’nin: TL olarak
94-54053-40, IBAN TR870020800094000540530040 numaralı; $
olarak94-54053-41, IBANTR600020800094000540530041numa-
ralı; € olarak 94-54053-42, IBAN TR330020800094000540530042
numaralı hesabına yatırıp, dekontun fotokopisini, açık isim, adres
ve telefon bilgileri ile hangi sayıdan itibaren abone olacaklarını
belirten bir yazı ile abone merkezimize posta veya faks ile bildir-
meleri yeterlidir.
US Postal Service:
Sizinti issue August 2013, issue 415 (ISSN 1300-1566) is published
monthly for $38 per year. US Agent is The Light Inc., 345 Clifton
Ave. Clifton, NJ 07011-2618. Periodicals postage paid at Paterson,
NJ, and additional mailing offices.
POSTMASTER
:Sendaddresschangesand returncopies toSIZIN-
TI, 345 Clifton Ave. Clifton, NJ 07011-2618.
AVRUPA ABONE - DAĞITIM
World Media Group Ag -İsmail Kücük
Adres: Sprendlinger Landstr.107-109
D-63069 Offenbach am Main
Müşteri Hizmetleri : 00 49 69 300 34 130 Fax :00 49 69 300 34 105
Mail:
-
Fontäne için :
Avusturya Dağıtım
Sürat HandelsgesmbH
Rotenturmstr. 1-3/3 ,1010Wien Austria
Tel.:01 / 958 00 21
YAYINTÜRÜ
Yaygın Süreli
YAYINA HAZIRLIK
Sızıntı: (0232) 441 95 25-Faks: (0232) 441 52 38
EDİTÖR
A. Osman Dönmez
Faruk Çetin
GÖRSELYÖNETMEN
Engin Çiftçi
GRAFİK-TASARIM
Kaynak KültürYayın Grubu
(0216) 522 11 44 -Faks: (0216) 522 11 78
BASIMYERİ:
Çağlayan A.Ş.
SarnıçYolu No: 7 35410 Gaziemir/İzmir
Tel: (0232) 274 22 15 Faks: (0232) 274 23 61
BASIMTARİHİ:
1 Ağustos 2013
ISSN 1300-1566
BAYİ DAĞITIM:
DPP A.Ş.
ABONE DAĞITIM:
CİHAN MEDYA DAĞITIM A.Ş.
FİYATI
:
¨
5
YAZI KURALLARI
* Yazılar e-posta ile
adresine) gönderilmeli-
dir.*Yazarın,e-postadahilaçıkadresive telefon (varsa faks)numa-
raları verilmelidir. *Yazılar en fazla dört sayfa olmalıdır. *Varsa, yazı
ile birlikte resimler (alt-yazılarıyla birlikte) gönderilmelidir. Yoksa,
yazıda kullanılabilecek resimler hakkında bilgi verilmelidir. * Yazı-
lar, daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olmalıdır. Yazı
yeni bir gelişmeyi ele almalı, orijinal bir özellik taşımalı veya daha
önce yayımlanmış bir konuya yeni bir bakış açısı getirmelidir. Der-
gimizde konu ile ilgili yayımlanmış önceki yazılara dikkat edilmeli,
yazı içinde atıfta bulunulan kaynaklar (kitap, makale) standart öl-
çülere uygun olarak sonda dipnot veya kaynakça olarak verilmeli-
dir. * Yayın kurulu, dergiye gelen yazılar üzerinde, gerekli gördüğü
takdirde değişiklik yapabilir. * Gönderilen yazılar iade edilmez.
* Dergimizde yayımlanan yazılar kaynak gösterilerek
iktibas edilebilir.
314
342
320
Beyindeki Harika Koordinas-
yon /
Prof. Dr. Ömer Arifağaoğlu
Kendimizi Dinleme Zamanı
Sızıntı
Yanlış Anlaşılan Özgüven
Dr. C. Hamza Aydın
Besin Zincirinde Ringa Balığı
Hamza İpek
Meçhul Misafirler
Ruhi Eriş
Hikmet Dolu Yosunlar
Dr. İbrahim Bağcı
Anadolu ve Birlik-Bütünlük
Ruhu /
Mehmet Sucu
314
317
320
324
327
Paranoid Düşünmeden Korun-
ma /
Dr. Alaeddin Hekim
330
334
336
Kalbin Zümrüt Tepelerinde
İnsan-ı Kâmil
338
Sağlık, Bilim, Teknoloji
Prof. Dr. İ. H. İhsanoğlu - S. R. Sayın
Damlalar
A. Osman Dönmez
İçindekiler
356
358
362
Tarihte Bu Ay
Dr. Mehmet Hâleoğlu
355
1. Alâeddin Keykubâd
Yusuf Karaosmanoğlu
Bilim “Yaratılış” Diyor–34
Prof. Dr. Arif Sarsılmaz
İmmün Hücreler
Prof. Dr. Faik Kocadağ
342
346
350
0 850 222 0 361
Bütün operatörler için dakikası 6 kuruştur.
1...,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49 51,52
Powered by FlippingBook